Komplex korai fejlesztés

Az intézményi tevékenységeink között, sok egyéb mellett, komplex korai fejlesztés is megtalálható. A korai fejlesztés általánosságban a bölcsőde befejezéséig tart.

A korai beavatkozás egy olyan komplex tevékenység, mely a szülővel, gyógypedagógussal, gyógytornásszal, orvosokkal, és a fejlesztés szempontjából fontos szakemberekkel közösen történik. A fejlesztés során a szülők aktív résztvevői az óráknak, sok esetben kapnak házi feladatot otthonra. Ennek célja az órán gyakorolt feladatok ismétlése, vagy azok beépítése a mindennapi életbe. A szülőkkel való szoros együttműködés kiemelkedő célja, hogy támogatást kapjanak a nehézségek leküzdésében, emellett saját szülő mivoltukat is minél teljesebben megéljék. Komplex azért is, mert a nem egy fejlődési területre helyezi a hangsúlyt, hanem a fejlődés szempontjából minden oldalról közelíti meg a gyermeket, kiemelve azokat a területeket, amelyeket jobban kell támogatni. A gyermek aktuális állapotától függően ez lehet elsősorban a mozgás, a kognitív funkciók területe, a kommunikáció, látás, hallás, szociális viselkedés, önkiszolgálás és az érzékelés-észlelés területe, de minden esetben kombináljuk ezen területek fejlesztését, így téve izgalmasabbá a fejlesztés folyamatát.

A korai fejlesztés egy olyan tudatosan összeállított fejlesztési folyamat, mely során célunk olyan praktikumokat, tanácsokat adni a szülőknek, melyet otthon is tudnak alkalmazni, ezáltal pedig létrejön – a gyermek szempontjából különösen fontos – 24 órás fejlesztő környezet. Ugyanakkor célunk, hogy játékos ötleteket adjunk a szülők kezébe, így erősítve a szülő-gyermek kapcsolatot, mely szintén fontos része a fejlődésnek. A fejlesztések során igyekszünk a gyermek igényeihez minél jobban alkalmazkodni, azokba a játékokba, elfoglaltságokba csempészni a feladatokat, amit ők is szeretnek.

Biró Andrea
gyógypedagógus – értelmileg akadályozottak pedagógia