Iskolaelőkészítő foglalkozások

Az iskolaelőkészítő foglalkozásokat jelenlegi formájában saját szakmai és szülői tapasztalataim hívták életre. Nemcsak saját gyermekeim iskola-kezdésekor szembesültem azokkal a nehézségekkel, amiket az óvoda és iskola közötti átmenet okoz, hanem az alatt az idő alatt is, amit gyógypedagógusként töltöttem egy kis létszámú integráló iskola első osztályában. Ezek a nehézségek nem csupán azokat a gyermekeket és szüleiket érintik, akik valamilyen fejlődési, tanulási, viselkedési nehézséggel küzdenek, hanem a tipikusan fejlődő gyermekeket is. Ezen tapasztalatok alapján alakítottuk ki a heti egy 75-80 perces foglalkozások menetét.

A foglalkozásokon kiemelt hangsúlyt kapnak a szociális és önellátási képességek, mert úgy hiszem, hogy ha ezeken a területeken nagy magabiztosságot szereznek a gyerekek, akkor ez sok energiát takarít meg nekik az iskolai életük során. Ennek köszönhetően sokkal inkább a tanulásra, az új ismeretek elsajátítására tudnak koncentrálni, így eredményesebbek lesznek, sikerekben és örömökben gazdag kisiskolás kornak néznek elébe.

Emellett kiemelten foglalkozunk kommunikációs képesség, nagymozgás, finommotorika, téri és vizuális figyelem és differenciálás, hallási figyelem és differenciálás, téri és idői orientáció, szerialitás, feladattudat, munkakészség, munkaviselkedés, általános tájékozottság, mennyiségek és relációk, számfogalom, iskolában hasznos, új viselkedésformák kialakításával is (pl.: jelentkezés).

Fontos része a foglalkozásoknak a csoportok heterogén összeállítása. A gyermekek megtapasztalják, milyen lesz különböző képességű, adottságú osztálytársakkal együtt dolgozni, hogyan tudják a saját és mások nehézségeit tolerálni, kompenzálni, egymást segíteni.

Fontosnak tartom, hogy a szülők is lehetőséget kapjanak arra, hogy megtapasztalják – ekkor még úgymond tét nélkül -, hogy hogyan tudják gyermekeiket a lehető leghatékonyabban segíteni a majdani kihívások leküzdésében. Egészen banálisnak tűnő dologgal kezdve: hogyan és mit csomagoljunk uzsonnára a gyermeknek, odáig, hogy hogyan végezzék, ellenőrizzék a házi feladatot.

Az elmúlt évben a pandémia okán a foglalkozások a tavasztól kezdve átkerültek az online térbe, így ezek a gyermekek és szüleik felkészülten néztek a járványügyi helyzet miatt bevezetett digitális oktatás kihívásai elé.

Szelesné Kiss Anikó
gyógypedagógus, matematika tanár