Autizmus spektrum pedagógiája

Intézményünk egyik fő tevékenysége az autizmus-spektrum zavarral diagnosztizált, vagy diagnózisra váró gyermekek és családjaik ellátása. Korai életkortól (1,5 év) akár felnőttkorig lehetőség van a fejlesztésen való részvételre. Csapatunk a korszerű, evidencia-alapú autizmus-specifikus ellátás jegyében dolgozik. Ez azt jelenti, hogy olyan eszközöket és gyakorlatokat használunk, aminek a hatékonyságát már kutatások bizonyították.

Ahogy hozzánk kerül egy gyermek, a gyógypedagógus először a szülővel konzultál, majd felméri a gyermek aktuális állapotát, ezek után közösen jelölik ki a 2-3 legfontosabb célt, ami meghatározza a fejlesztés folyamatát. A szülővel folyamatos a kapcsolattartás, a kisebbeknél általában bent is vannak a foglalkozásokon, így hatékonyabb segítséget kapnak gyermekük fejlődésének otthoni segítésében, a mindennapi problémák kezelésében. A fejlesztési célokat a gyermek állapotának megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk, ha szükséges módosítunk, akár könnyebb, akár komplexebb célok meghatározásával. Természetesen bármikor lehetőség van szülőkonzultációra, ahol az akutális élethelyzetre, nehézségekre próbálunk közösen megoldást találni.

Lehetőség van egyéni, valamint csoportos fejlesztésekre is a gyermek aktuális állapotától függően. Az, hogy a gyermek egyéni vagy csoportos foglalkozáson vesz részt, elsősorban szakmai döntéseken alapszik, de minden esetben bevonjuk a megbeszélésbe a szülőket. Lehetőség van arra is, hogy a csoportos és egyéni foglalkozásokra párhuzamosan kerüljön sor.

Fontos megjegyezni, hogy az autizmus a tudomány mai álláspontja szerint az egész életet végig kísérő állapot. Az autizmus ellátás legfőbb célja az érintett maximális önállóságának támogatása. Ehhez a konkrét célokat többek között a kommunikáció, társas interakciók, a játék, szabadidős tevékenységek, önellátás, önálló életre való felkészítés területein határozzuk meg. Célunk, hogy a szülőknek és az érintetteknek is személyre szabottan tudjunk eszközöket adni a kezébe a minél teljesebb és önállóbb élethez.

Nagy Eszter
Gyógypedagógus – autizmus spektrum pedagógiája szakirány